rib.gg
0
-
2
Best of 3
May 12, 2022
10:30 am
All Maps
Ascent
11
-
13
brown gunday
Haven
6
-
13
brown gunday
Scoreboard
ACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesKAST% HS%
ZolopieOmen226
32
34
12
-20.9415762+40 / 47727
JflyJett212
30
38
8
-80.7913578-10 / 96727
QureshiKilljoyChamber193
30
35
7
-50.8612545-12 / 46317
KraySova177
27
31
12
-40.8711623-12 / 95628
zondAKAY/OSkye152
22
36
15
-140.619606-60 / 46722
shaneeJett311
48
31
6
+171.55190116+50 / 27428
gothchildKilljoy277
38
29
14
+91.3118672+51 / 38627
raheel MKAY/OSkye198
32
31
17
+11.0312836-31 / 57716
hzICESova188
28
26
15
+21.0813112-10 / 37419
dem0nOmen174
28
24
24
+41.1711523-10 / 68621
Kill Matrix
brown gunday
dem0n
brown gunday
gothchild
brown gunday
hzICE
brown gunday
raheel M
brown gunday
shanee
Weebs Acended
Jfly
3
4
5
9
9
6
6
6
7
13
Weebs Acended
Kray
6
6
5
7
8
1
5
7
3
10
Weebs Acended
Qureshi
4
7
7
7
5
8
7
5
7
8
Weebs Acended
Zolopie
5
5
7
6
2
10
8
6
10
7
Weebs Acended
zondA
6
6
5
9
2
3
5
8
4
10
Multikills and Clutches
Multikills
Clutches
2k3k4k5kTotal1v11v21v31v41v5Total
Weebs Acended
Jfly
6
1
7
-
Weebs Acended
Kray
5
4
9
1
1
2
Weebs Acended
Qureshi
6
2
8
1
1
2
Weebs Acended
Zolopie
6
1
7
-
Weebs Acended
zondA
4
1
5
-
brown gunday
dem0n
4
2
6
-
brown gunday
gothchild
8
3
11
1
1
brown gunday
hzICE
6
1
7
-
brown gunday
raheel M
4
2
6
1
1
brown gunday
shanee
10
4
1
15
-
Rosters
Weebs Acended

Weebs Acended

#2610 

#629 AP

1f1f5-1f1f0

Jfly

1f1f5-1f1f0

Kray

1f1f5-1f1f0

Qureshi

1f1f5-1f1f0

Zolopie

1f1f5-1f1f0

zondA

brown gunday

brown gunday

#310 

#86 AP

1f1f5-1f1f0

dem0n

1f1f5-1f1f0

gothchild

1f1f5-1f1f0

hzICE

1f1f5-1f1f0

raheel M

1f1f5-1f1f0

shanee

Head to Head
Weebs Acended

Weebs Acended

0
-
2

brown gunday

brown gunday

Skyesports Champions Series - RoSA Qualifier

May 12, 2022

Map Dominance
past 3 months
Weebs Acended

Weebs Acended

brown gunday

brown gunday
50%
1W
1L
Ascent

Ascent

50%
1W
1L
0%
0W
1L
Bind

Bind

100%
1W
0L
-
Breeze

Breeze

-
-
Fracture

Fracture

-
50%
1W
1L
Haven

Haven

100%
2W
0L
-
Icebox

Icebox

0%
0W
1L
-
Split

Split

-
Comments
0 comments