rib.gg
2
-
0
Best of 3
January 12, 2022
6:00 pm
All Maps
Team Vitality13
#1 Icebox
4KOVA Esports
Team Vitality13
#2 Bind
7KOVA Esports
Team Vitality
Team Vitality
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
vakk
ReynaRaze
391
53
24
3
+292.21246102+81 / 226
kAdavra
JettSkye
214
31
23
9
+81.3513243+11 / 527
ceNder
SageViper
200
25
21
12
+41.191366600 / 428
bramz
ViperAstra
193
29
22
6
+71.321443303 / 433
ShadoW
Sova
137
16
26
10
-100.6210601-11 / 228
Ale
ReynaSkye
263
34
30
9
+41.131684402 / 828
vicious
Viper
190
24
31
13
-70.7712927-50 / 629
Supmah
ChamberAstra
157
20
33
4
-130.6111246-20 / 621
JESMUND
Sova
149
18
29
12
-110.6211214-30 / 624
shéd
JettRaze
148
20
31
4
-110.659042+20 / 222