rib.gg
2
-
0
Best of 3
January 12, 2022
8:15 pm
KOI

KOI

Loser

All Maps
Team Vitality13
#1 Icebox
4KOI
Team Vitality15
#2 Ascent
13KOI
Team Vitality
Team Vitality
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
vakk
ReynaJett
270
42
27
12
+151.56171133+101 / 218
kAdavra
JettKAY/O
222
38
26
13
+121.4614883+50 / 226
bramz
ViperAstra
190
34
29
9
+51.1713036-30 / 331
ShadoW
Sova
187
31
26
19
+51.1912710+11 / 524
ceNder
SageCypher
167
25
28
14
-30.8911645-11 / 826
H1BER
JettSkye
241
41
32
11
+91.2815546-21 / 431
Sacake
Sova
192
24
36
14
-120.6714936-31 / 426
starkk
ViperAstra
180
29
33
13
-40.8812118-70 / 834
PHYRN
SageCypher
146
22
34
15
-120.6510424-20 / 1125
shrew
ChamberJett
140
20
35
6
-150.579075+20 / 321