rib.gg
SV empire

SV empire

Winner

2
-
0
Best of 3
January 15, 2022
7:00 am
All Maps
SV empire13
#1 Icebox
1Sunsparks
SV empire13
#2 Ascent
7Sunsparks
SV empire
SV empire
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
Nexi
ReynaKilljoy
330
44
16
7
+282.7520412-10 / 423
Hotsauz
SageSkye
326
42
19
15
+232.2121130+31 / 220
S1000
Jett
236
29
24
5
+51.21140880018
Draxiimov
ViperAstra
181
22
17
16
+51.2912052+30 / 319
Symbol
Sova
121
13
16
12
-30.818032+11 / 126
PatMen
SageKilljoy
242
29
30
8
-10.9716613-20 / 433
2766
Sova
175
20
28
10
-80.711191101 / 1215
ZYND
Jett
168
17
32
5
-150.53108911-20 / 327
aimix
KAY/O
116
16
30
4
-140.537423-10 / 552
JoshF
ViperAstra
113
10
30
14
-200.338012-10 / 325