rib.gg
0
-
3
Best of 5
November 23, 2021
4:00 pm
Fraggerz

Fraggerz

Winner

All Maps
SCYTES Esports3
#1 Icebox
13Fraggerz
SCYTES Esports4
#2 Bind
13Fraggerz
SCYTES Esports8
#3 Breeze
13Fraggerz
SCYTES Esports
SCYTES Esports
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
M7MD
JettRaze
215
39
45
7
-60.87145811-31 / 627
Blitz
SovaSageCypher
197
38
45
11
-70.8413136-31 / 836
Krumszz
RazeAstraSova
190
37
44
10
-70.8413964+20 / 1027
Peps
SageSkye
178
30
46
17
-160.6512434-10 / 831
Foxy
Viper
140
23
47
12
-240.499846-22 / 1023
TTyke
Jett
312
61
37
7
+241.65201147+73 / 527
Carlito
Reyna
294
55
36
16
+191.53193108+20 / 233
DVDOV
KilljoyBrimstoneSkye
223
45
29
16
+161.5513943+12 / 818
Ebeeee
Viper
176
33
33
18
0112315-41 / 223
Kuro
Sova
166
33
32
20
+11.0311721+12 / 635