rib.gg
1
-
2
Best of 3
January 13, 2022
8:00 pm
All Maps
Rebels Gaming9
#1 Bind
13Guild Esports
Rebels Gaming15
#2 Icebox
13Guild Esports
Rebels Gaming9
#3 Breeze
13Guild Esports
Rebels Gaming
Rebels Gaming
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
vo0kashu
Viper
239
57
50
25
+71.141638805 / 1728
jannyXD
RazeJettChamber
207
51
55
11
-40.9313298+10 / 524
musashi
SageReynaJett
196
47
57
15
-100.82129818-101 / 621
GatsH
SkyeSova
158
40
54
20
-140.741054402 / 1020
lyNxi
BrimstoneSageSova
150
36
55
32
-190.6511223-11 / 830
Leo
SovaReyna
246
64
44
21
+201.4516296+30 / 824
Sayf
Jett
245
67
52
9
+151.29159128+40 / 522
trexx
ViperSovaCypher
229
56
44
29
+121.2715494+53 / 830
koldamenta
AstraViper
190
48
41
25
+71.1712664+20 / 826
Russ
SkyeSage
141
36
50
22
-140.7210159-42 / 828