rib.gg
0
-
2
Best of 3
November 24, 2021
6:00 pm
All Maps
Punyeeeta10
#1 Bind
13Retired Flavor
Punyeeeta4
#2 Haven
13Retired Flavor
Punyeeeta
Punyeeeta
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
b0rja
ViperKilljoy
243
32
36
9
-40.891526600 / 728
Naschzz
Skye
189
25
29
13
-40.8612732+10 / 621
Vasili
Jett
171
23
34
5
-110.681048800 / 223
MikaEl
Sova
167
23
30
8
-70.771171102 / 722
zorrele
Astra
124
17
28
14
-110.618823-11 / 620
sek1g
Astra
242
36
22
15
+141.641944400 / 239
BulGameR
ViperKilljoy
239
36
21
11
+151.7117652+33 / 613
Daniel0
RazeJett
217
29
27
8
+21.07140710-3029
doAm
SkyeBreach
207
32
24
11
+81.331342200 / 521
scarx
Sova
175
24
26
23
-20.921202201 / 517