rib.gg
2
-
0
Best of 3
November 24, 2021
12:30 am
All Maps
Pittsburgh Knights13
#1 Bind
10TSM Academy
Pittsburgh Knights13
#2 Ascent
3TSM Academy
Pittsburgh Knights
Pittsburgh Knights
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
ban
SkyeJett
257
36
24
8
+121.516062+40 / 140
XXiF
RazeSage
228
29
26
20
+31.1215664+22 / 717
Genghsta
Sova
195
30
20
10
+101.514214-33 / 433
skuba
ViperAstra
189
29
25
5
+41.1611345-11 / 523
Frosty
AstraKilljoy
187
24
28
11
-40.8612461+50 / 224
bdog
Jett
223
30
28
7
+21.07138108+20 / 227
payen
ViperKilljoy
193
26
34
9
-80.7612136-30 / 419
Precision
Skye
166
24
25
12
-10.9614412-12 / 628
Dcop
Sova
165
20
31
15
-110.6511116-51 / 413
ZK
Astra
160
23
30
7
-70.771351100 / 823