rib.gg
2
-
0
Best of 3
January 13, 2022
10:30 am
All Maps
Orgless5 - India13
#1 Icebox
11M42 Esports
Orgless5 - India13
#2 Haven
4M42 Esports
Orgless5 - India
Orgless5 - India
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
psy
Jett
270
41
30
2
+111.37158168+80 / 229
Whimp
Killjoy
228
34
22
4
+121.5515602-20 / 230
godvexy
Sova
213
32
22
9
+101.4513912-10 / 420
blackhawk
SageBreach
209
35
20
15
+151.7514715-41 / 451
hacker
ViperAstra
124
18
27
15
-90.67773301 / 324
HyPer
Jett
231
30
34
8
-40.8816071+60 / 425
RiX
KilljoyCypher
211
29
28
4
+11.0414646-20 / 926
V3nom
ViperAstra
183
26
35
7
-90.7412415-40 / 329
Em0
SageBreach
137
20
31
10
-110.65894400 / 532
Sam
Sova
135
16
32
9
-160.59945-10 / 415