rib.gg
0
-
2
Best of 3
November 24, 2021
2:30 pm
All Maps
OnlyFriends4
#1 Split
13Enigma Gaming
OnlyFriends4
#2 Haven
13Enigma Gaming
OnlyFriends
OnlyFriends
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
sp5
Jett
236
25
27
9
-20.9316826-40 / 818
Kev
RazeReyna
165
18
28
4
-100.6411347-30 / 123
HVS
SkyeKilljoy
157
18
31
4
-130.5810431+20 / 629
GauRanG
Astra
145
17
27
4
-100.639512-10 / 523
CruiserGOD
KilljoySova
143
16
27
6
-110.591244400 / 626
Antidote
Astra
270
35
16
12
+192.1916231+20 / 123
rawfiul
Jett
225
27
21
5
+61.29137105+50 / 135
hikkA
Skye
212
29
16
15
+131.811343302 / 328
Rexy
CypherSova
208
25
20
16
+51.251522201 / 528
RvK
ViperCypher
190
24
21
11
+31.1412123-11 / 241