rib.gg
0
-
2
Best of 3
January 15, 2022
4:00 pm
All Maps
KPI Gaming6
#1 Bind
13FunPlus Phoenix
KPI Gaming8
#2 Ascent
13FunPlus Phoenix
KPI Gaming
KPI Gaming
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
insider
Skye
219
30
31
4
-10.971341101 / 742
flabben
Astra
194
24
32
17
-80.7513032+10 / 528
Dimaoneshot
Killjoy
154
22
31
3
-90.7110417-60 / 324
b1sk
Jett
148
20
33
6
-130.61105713-62 / 233
hvoya
Sova
137
18
29
7
-110.629232+10 / 925
ardiis
SovaJett
248
37
22
11
+151.68151104+60 / 224
Zyppan
RazeKAY/O
229
35
22
8
+131.5916134-10 / 330
ANGE1
ViperAstra
199
27
23
14
+41.1714575+21 / 428
Shao
AstraSova
188
28
24
9
+41.1711920+20 / 327
SUYGETSU
SkyeKilljoy
178
29
23
6
+61.2612132+12 / 536