rib.gg
0
-
2
Best of 3
November 25, 2021
7:00 pm
All Maps
HEET Infernos5
#1 Ascent
13Anonymo Esports
HEET Infernos5
#2 Icebox
13Anonymo Esports
HEET Infernos
HEET Infernos
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
zaraky
SovaJett
194
23
30
2
-70.7712623-12 / 1034
szimpli
JettReyna
177
21
32
4
-110.66108910-10 / 240
WheelsOnFire
KAY/OSova
172
19
30
8
-110.6311723-10 / 212
juv11
Killjoy
170
21
30
3
-90.71302201 / 624
LigHTRoland
AstraViper
142
17
32
13
-150.539712-10 / 918
snikk
CypherReyna
306
44
22
4
+22220146-22 / 336
ALMO
KAY/OSage
300
38
21
20
+171.8121052+30 / 329
NOKOCU
Jett
202
24
19
10
+51.2613845-11 / 217
Freyy
AstraSova
179
25
18
12
+71.3911831+21 / 322
kosti
SovaViper
168
23
21
10
+21.112242+20 / 330