rib.gg
2
-
1
Best of 3
November 23, 2021
7:30 am
All Maps
Global Esports3
#1 Bind
13Enigma Gaming
Global Esports13
#2 Haven
2Enigma Gaming
Global Esports13
#3 Split
8Enigma Gaming
Global Esports
Global Esports
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
SkRossi
Jett
258
49
34
6
+151.44156116+50 / 332
Lightningfast
ViperAstraCypher
223
45
34
8
+111.321465501 / 536
skillZ
AstraKilljoyRaze
222
42
36
11
+61.171456600 / 122
HellrangeR
BreachAstra
193
38
28
14
+101.3612154+10 / 432
KappA
SovaBreach
155
27
31
20
-40.871192200 / 1032
rawfiul
Jett
226
41
43
3
-20.95145111100 / 735
Rexy
SovaCypher
207
38
34
14
+41.1217737-42 / 737
Antidote
Astra
200
35
41
15
-60.8513234-12 / 623
hikkA
Skye
141
26
43
13
-170.69702-21 / 717
RvK
ViperCypher
127
23
40
10
-170.578165+11 / 829