rib.gg
3
-
1
Best of 5
November 25, 2021
5:00 pm
All Maps
FreeAgents (MENA)13
#1 Ascent
7Spectrum Esports
FreeAgents (MENA)13
#2 Icebox
9Spectrum Esports
FreeAgents (MENA)10
#3 Bind
13Spectrum Esports
FreeAgents (MENA)13
#4 Breeze
11Spectrum Esports
FreeAgents (MENA)
FreeAgents (MENA)
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
NiSuH
JettRaze
247
76
62
16
+141.231622014+61 / 523
MenT
PhoenixReynaJett
246
81
62
18
+191.31194128+41 / 826
FroZeN
KilljoyViperBrimstone
217
67
58
22
+91.1614771+63 / 1820
Rixad
SovaKAY/OCypher
204
61
64
37
-30.95160117+40 / 927
khaledthegago
BrimstoneSageSova
135
45
57
32
-120.798837-42 / 616
YddaD
SovaReyna
220
67
69
19
-20.971491310+32 / 830
riskyjz
RazeSageSkye
215
61
71
27
-100.861521011-12 / 421
No1se
AstraViper
213
65
63
26
+21.03158610-42 / 2029
Siiro
Jett
196
64
64
11
01134612-61 / 1621
Box
BreachSovaSkye
141
44
63
29
-190.798210-81 / 920