rib.gg
1
-
2
Best of 3
October 20, 2021
5:00 pm
All Maps
Case Esports13
#1 Haven
8Crypto Esports
Case Esports7
#2 Icebox
13Crypto Esports
Case Esports14
#3 Ascent
16Crypto Esports
Case Esports
Case Esports
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
Yurii
Sage
179
53
47
26
+61.131294402 / 1220
PoPiFresH
Jett
177
50
53
14
-30.941391114-30 / 321
Bromas
SkyeSova
169
49
46
23
+31.0714053+20 / 832
neptuNo
Killjoy
162
44
46
13
-20.9615123-10 / 1016
XeoN
AstraViperOmen
146
40
53
15
-130.75113817-90 / 433
falltw
AstraViper
217
63
48
14
+151.31186128+43 / 931
vo0kashu
Jett
179
54
49
9
+51.11461411+30 / 234
Lightning
Sova
164
43
48
22
-50.913783+52 / 422
Flarich
KilljoyReynaSage
157
44
43
14
+11.0218632+13 / 1529
retauZ
SkyeBreach
137
41
48
24
-70.8515046-20 / 622