rib.gg
0
-
2
Best of 3
November 27, 2021
3:00 pm
All Maps
19esports11
#1 Icebox
13KPI Gaming
19esports8
#2 Ascent
13KPI Gaming
19esports
19esports
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
EMENK
Killjoy
250
19
14
1
+51.3616030+31 / 533
exerZ
Reyna
239
15
18
5
-30.8317040+40 / 128
jonba
Sova
215
17
15
4
+21.1314921+11 / 335
kyrrz
Jett
192
15
15
2
0116624-20 / 242
shhhack
Astra
79
5
14
6
-90.366114-30 / 316
flabben
Astra
265
19
14
6
+51.3619412-10 / 540
Dimaoneshot
Killjoy
227
16
15
3
+11.071852200 / 220
b1sk
Jett
224
15
15
5
0112957-2034
insider
Skye
167
16
14
3
+21.149401-11 / 117
hvoya
Sova
140
10
13
4
-30.7710110+11 / 232